Oddech Ruch Transformacja Jakub Gontarski

Oddech Ruch Transformacja Jakub Gontarski swoje usługi świadczy we Wrocławiu. Jakub Gontarski to zatwierdzony szkoleniowiec, który oferuje kursy i warsztaty z zakresu oddechu i ruchu dla klientów indywidualnych oraz różnych firm i organizacji. Jego zadaniem jest doradzanie, wskazywanie oraz wspieranie klientów w ich indywidualnym kierunku treningowym, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie oraz analizując indywidualne potrzeby i możliwości każdego z klientów. Zapraszamy!

 

Informacje na temat firmy

Adres: St. Małachowskiego 4/2 50-084 Wrocław

Poczta: jakubgontarski.trener@gmail.com

Strona Internetowa: https://jakubgontarski.com/